Složka Související interní dokumenty


   
Zobrazení dokumentů


Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Související interní dokumenty.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 80).

1-10 31-40
...

NázevKomentář
Vložil
Datum dokumentuModifikace
Zobrazit
Přílohy
2/2019 - Metodika řízení strategických rizik (účinné do 21.10.2020)
revidovaná verze účinná od 25.10....
V. Nechvátalová Aiblová
10.10.2019
07.10.2020
MP_2-19___Metodika_rizeni_strategickych_rizik_zneplatneni.pdf  
6/2019 - Struktura a obsahová náplň činnosti celoškolských a rektorátních pracovišť a delegace pravomoci - I. revize (účinné do 14.10.2020))
č. j.: 6732/2019-980 ze dne: 27. ...
27.01.2020
01.10.2020
NR-6-19_Org.struktura_CSP_REK_r1_public.pdf  
18/2019 - Ceník ubytovacích služeb na kolejích Mendelovy univerzity v Brně, platný od 1. července 2019 (účinný do 31.8.2020)
č. j.: 14776/2019-980, ze dne: 28...
01.07.201915.07.2020
NR-18-19.pdf  
22/2019 - Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinné do 18.6.2020)
č. j.: 22292/2019-953, ze dne: 3...
V. Nechvátalová Aiblová07.10.201915.07.2020
NR_22_2019_Habilitac_a_jmenov_riz_Final.pdf  
SaP I 2020
04.03.2020
11.05.2020
SaP_I._uroven_11-5-2020.pdf  
2/2020 - Grantová agentura Gregora Johanna Mendela Mendelovy univerzity v Brně
č. j.: 8410/2020-953, ze dne: 22....
V. Nechvátalová Aiblová30.04.2020
30.04.2020
SR_2-20_GAGJM_(8410_2020-953)_public.pdf  
Plnění vzdělávacího programu na Mendelově univerzitě v Brně 2019
M. Foralová Hanzlová
02.04.2020
02.04.2020
Plneni_vzdelavaciho_programu_2019.pdf  
Strategický plán rozvoje Mendelovy univerzity v Brně do roku 2020 s výhledem do roku 2030
02.04.2020
02.04.2020
MENDELU_SPR_2020-30.pdf  
Zpráva o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na MENDELU v roce 2019 - doplněná k 31.3.2020
31.03.2020
31.03.2020
Zprava_o_vyuziti_ucelove_podpory_na_specificky_vysokoskolsky_vyzkum_na_MENDELU_2019_final.pdf  
Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2019 - MENDELU - doplněná k 31.3.2020
31.03.2020
31.03.2020
Seznam_projektu_IGA_2019_MENDELU_FINAL.xlsx  


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   
včetně podsložek

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (1 - 1 z 1).

Název
Vstup do složky
Nové vnitřní předpisy univerzity (od července 2020)