Folder Související interní dokumenty


   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Související interní dokumenty.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 80).

1-10 21-30 31-40 ...

Name
Comments
Entered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
SaP I 2020
K. Fitzová
03/04/2020
05/11/2020
SaP_I._uroven_11-5-2020.pdf  
2/2020 - Grantová agentura Gregora Johanna Mendela Mendelovy univerzity v Brně
č. j.: 8410/2020-953, ze dne: 22....
V. Nechvátalová Aiblová
04/30/2020
04/30/2020
SR_2-20_GAGJM_(8410_2020-953)_public.pdf  
Plnění vzdělávacího programu na Mendelově univerzitě v Brně 2019
04/02/2020
04/02/2020
Plneni_vzdelavaciho_programu_2019.pdf  
Strategický plán rozvoje Mendelovy univerzity v Brně do roku 2020 s výhledem do roku 2030
M. Foralová Hanzlová04/02/2020
04/02/2020
MENDELU_SPR_2020-30.pdf  
Zpráva o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na MENDELU v roce 2019 - doplněná k 31.3.2020
03/31/2020
03/31/2020
Zprava_o_vyuziti_ucelove_podpory_na_specificky_vysokoskolsky_vyzkum_na_MENDELU_2019_final.pdf  
Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2019 - MENDELU - doplněná k 31.3.2020
03/31/2020
03/31/2020
Seznam_projektu_IGA_2019_MENDELU_FINAL.xlsx  
Porovnání dotazníkových šetření mezi absolventy
Porovnání mezi dotazníkovým šetře...01/03/202003/10/2020
Porovnani_Absolvent2018_MENDELU2019_final-rev.2020.pdf  
Výkaz o čerpání prostředků na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2019
M. Ševelová02/15/202002/15/2020
SVV-Vykaz-2019.pdf  
6/2019 - Struktura a obsahová náplň činnosti celoškolských a rektorátních pracovišť a delegace pravomoci (účinné do února 2020)
verze účinná do února 2020, č. j....
V. Nechvátalová Aiblová03/29/2019
01/27/2020
NR-6-19_Org.struktura_CSP_REK.pdf  
20/2019 - Statut Mezinárodního evaluačního paneluč.j.: 26803/2019-953, ze dne: 11....V. Nechvátalová Aiblová
01/27/2020
01/27/2020
NR_20-19_Statut_MEP_(26803_2019-953)_public.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.