Folder Související interní dokumenty


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Související interní dokumenty.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 76).

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ...

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
Plnění vzdělávacího programu na Mendelově univerzitě v Brně 2019M. Foralová Hanzlová04/02/202004/02/2020Plneni_vzdelavaciho_programu_2019.pdf  
Strategický plán rozvoje Mendelovy univerzity v Brně do roku 2020 s výhledem do roku 2030M. Foralová Hanzlová04/02/202004/02/2020MENDELU_SPR_2020-30.pdf  
Zpráva o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na MENDELU v roce 2019 - doplněná k 31.3.2020M. Ševelová03/31/202003/31/2020Zprava_o_vyuziti_ucelove_podpory_na_specificky_vysokoskolsky_vyzkum_na_MENDELU_2019_final.pdf  
Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2019 - MENDELU - doplněná k 31.3.2020M. Ševelová03/31/202003/31/2020Seznam_projektu_IGA_2019_MENDELU_FINAL.xlsx  
SaP I 2020K. Fitzová03/04/202003/20/2020SaP_I._uroven_final.pdf  
Porovnání dotazníkových šetření mezi absolventyPorovnání mezi dotazníkovým šetře...K. Fitzová01/03/202003/10/2020Porovnani_Absolvent2018_MENDELU2019_final-rev.2020.pdf  
Výkaz o čerpání prostředků na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2019M. Ševelová02/15/202002/15/2020SVV-Vykaz-2019.pdf  
6/2019 - Struktura a obsahová náplň činnosti celoškolských a rektorátních pracovišť a delegace pravomoci (účinné do února 2020)verze účinná do února 2020, č. j....V. Nechvátalová Aiblová03/29/201901/27/2020NR-6-19_Org.struktura_CSP_REK.pdf  
20/2019 - Statut Mezinárodního evaluačního paneluč.j.: 26803/2019-953, ze dne: 11....V. Nechvátalová Aiblová01/27/202001/27/2020NR_20-19_Statut_MEP_(26803_2019-953)_public.pdf  
Dodatek zprávy 2019K. Fitzová09/11/201901/10/2020dodatek_ke_zprave_o_VHK_2019_final_10_1_2020.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.