Folder Související interní dokumenty


   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Související interní dokumenty.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 80).

1-10 11-20 21-30 31-40
...

NameComments
Entered by
Document date
Modifications
Display
Attachments
2/2019 - Metodika řízení strategických rizik (účinné do 21.10.2020)
revidovaná verze účinná od 25.10....
10/10/201910/07/2020
MP_2-19___Metodika_rizeni_strategickych_rizik_zneplatneni.pdf  
6/2019 - Struktura a obsahová náplň činnosti celoškolských a rektorátních pracovišť a delegace pravomoci - I. revize (účinné do 14.10.2020))
č. j.: 6732/2019-980 ze dne: 27. ...
01/27/202010/01/2020NR-6-19_Org.struktura_CSP_REK_r1_public.pdf  
18/2019 - Ceník ubytovacích služeb na kolejích Mendelovy univerzity v Brně, platný od 1. července 2019 (účinný do 31.8.2020)
č. j.: 14776/2019-980, ze dne: 28...
07/01/2019
07/15/2020
NR-18-19.pdf  
22/2019 - Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinné do 18.6.2020)č. j.: 22292/2019-953, ze dne: 3...V. Nechvátalová Aiblová
10/07/2019
07/15/2020
NR_22_2019_Habilitac_a_jmenov_riz_Final.pdf  
SaP I 2020
K. Fitzová03/04/202005/11/2020SaP_I._uroven_11-5-2020.pdf  
2/2020 - Grantová agentura Gregora Johanna Mendela Mendelovy univerzity v Brněč. j.: 8410/2020-953, ze dne: 22....V. Nechvátalová Aiblová04/30/202004/30/2020SR_2-20_GAGJM_(8410_2020-953)_public.pdf  
Plnění vzdělávacího programu na Mendelově univerzitě v Brně 2019M. Foralová Hanzlová
04/02/2020
04/02/2020
Plneni_vzdelavaciho_programu_2019.pdf  
Strategický plán rozvoje Mendelovy univerzity v Brně do roku 2020 s výhledem do roku 2030
M. Foralová Hanzlová04/02/202004/02/2020
MENDELU_SPR_2020-30.pdf  
Zpráva o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na MENDELU v roce 2019 - doplněná k 31.3.2020
03/31/2020
03/31/2020
Zprava_o_vyuziti_ucelove_podpory_na_specificky_vysokoskolsky_vyzkum_na_MENDELU_2019_final.pdf  
Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský výzkum v r. 2019 - MENDELU - doplněná k 31.3.2020
03/31/2020
03/31/2020
Seznam_projektu_IGA_2019_MENDELU_FINAL.xlsx  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   
including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 1 of 1).

Name
Enter folder
Nové vnitřní předpisy univerzity (od července 2020)