Složka Akreditace habilitačního řízení v oboru Aplikovaná statistika a operační výzkum


Strom dokumentů   
Zobrazení dokumentů


Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Akreditace habilitačního řízení v oboru Aplikovaná statistika a operační výzkum.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 2 z 2).

Název
Komentář
Vložil
Datum dokumentu
Modifikace
ZobrazitPřílohy
4. SMĚRNICE DĚKANA 1/2020 Upřesnění kritérií uplatňovaných při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
R. Farana
18.08.2020
18.08.2020
smernice_2001_podminky_HaP.pdf  
3. Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně
NAŘÍZENÍ REKTORA č. 22/2019 Krit...R. Farana10.03.2020
10.03.2020
NR_22_2019_Habilitac_a_jmenov_riz_Final.pdf  


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (0 - 0 z 0).

Název
Vstup do složky
Nenalezena žádná vyhovující data.