Folder Akreditace habilitačního řízení v oboru Aplikovaná statistika a operační výzkum


   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Akreditace habilitačního řízení v oboru Aplikovaná statistika a operační výzkum.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 2 of 2).

Name
Comments
Entered by
Document date
ModificationsDisplayAttachments
4. SMĚRNICE DĚKANA 1/2020 Upřesnění kritérií uplatňovaných při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně
08/18/2020
08/18/2020
smernice_2001_podminky_HaP.pdf  
3. Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně
NAŘÍZENÍ REKTORA č. 22/2019 Krit...R. Farana
03/10/2020
03/10/2020
NR_22_2019_Habilitac_a_jmenov_riz_Final.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.