Složka Citování a citace


Strom dokumentů   Zobrazení dokumentů


Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Citování a citace.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

NázevKomentářVložilDatum dokumentuModifikaceZobrazitPřílohy
Bibliografické citace a citování Norma ISO 690J. Knézlík09.01.202009.01.2020Bibliograficke_citace_a_citovani_Norma_ISO_690.pdf  
Bibliografické citace elektronických dokumentů podle normy ČSN ISO 690J. Knézlík09.01.202009.01.2020Bibliografickecitaceelektronickychdokumentu_podlenormyCSNISO690.pdf  
Bibliografické citace specifických dokumentů dle normy ČSN ISO 690 (kartografie, grafická díla, patenty, užitné vzory, normy, zákony, DP, habilitační práce, rozhlasové a televizní vysílání, filmy)J. Knézlík09.01.202009.01.2020Bibliograficke_citace_specifickych_dokumentu_dle_normy_CSN_ISO_690_(kartografie,_graficka_dila,_patenty,_uzitne_vzory,_normy,_zakony,_DP,_habilitacni_prace,_rozhlasove_a_televizni_vysilani,_filmy).pdf  
Bibliografické odkazy a citace dokumentů - norma ČSN ISO 690J. Knézlík09.01.202009.01.2020Bibliograficke_odkazy_a_citace_dokumentu_-_norma_CSN_ISO_690.pdf  
Formy citací publikací, které norma ČSN ISO 690 neřeší (archiválie, rukopisy, konference, výstavy, přednáška, metodiky, výzkumné záměry)J. Knézlík09.01.202009.01.2020Formycitacipublikaci,kterenormaCSNISO690neresi_(archivalie,_rukopisy,_konference,_vystavy,_prednaska,_metodiky,_vyzkumne_zamery).pdf  


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (0 - 0 z 0).

NázevVstup do složky
Nenalezena žádná vyhovující data.