Folder Informace pro bakalářské studijní programy: Zahradní a krajinářská architektura, Floristická tvorba, Realizace a správa zeleně, Krajinářská architektura


Document tree   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Informace pro bakalářské studijní programy: Zahradní a krajinářská architektura, Floristická tvorba, Realizace a správa zeleně, Krajinářská architektura.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 2 of 2).

Name
Comments
Entered byDocument date
Modifications
Display
Attachments
BP - Metodické pokyny - struktura a obsahová náplň (SP Zahradní a krajinářská architektura, SP Floristická tvorba, SP Realizace a správa zeleně, SP krajinářská architektura)
01/09/2020
01/09/2020
BP_-_Metodicke_pokyny_-_struktura_a_obsahova_napln_(SP_Zahradni_a_krajinarska_architektura,_SP_Floristicka_tvorba,_SP_Realizace_a_sprava_zelene,_SP_krajinarska_architektura).pdf  
Metodické pokyny a doporučení k psaní, úpravě závěrečných prací na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity
01/09/2020
01/09/2020
Metodicke_pokyny_a_doporuceni_k_psani,_uprave_zaverecnych_praci_na_Zahradnicke_fakulte_Mendelovy_univerzity.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.