Folder Akreditace navazujícího magisterského studijního programu Otevřená informatika


   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Akreditace navazujícího magisterského studijního programu Otevřená informatika.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 5 of 5).

NameComments
Entered by
Document date
ModificationsDisplay
Attachments
4. Opory pro kombinovanou formu studia
03/10/2020
03/10/2020opory.zip  
2. Žádost o akreditaci magisterského navazujícího studijního programu Otevřená informatika v anglickém jazyce
P. Žufan11/26/2019
03/03/2020
MENDELU_PEF_N_OI_AJ-Zadost_o_akredtiaci.pdf  
1. Žádost o akreditaci magisterského navazujícího studijního programu Otevřená informatika v českém jazyce
11/26/2019
03/03/2020
MENDELU_PEF_N_OI-Zadost_o_akreditaci.pdf  
3. Dokumenty o schvalování
11/26/201902/03/2020
1_VR_PEF_190905_Usneseni.pdf  2_RVH-zapis_10.9.2019-upr..pdf  3_Zapis_AS_PEF_MENDELU_18_11_aktualizace.pdf  Zapis_IAK_13_01_2020.pdf  
5. Příklady uzavřených smluv o praxi studentů
F. Dařena
11/29/2019
01/23/2020
praxe.zip  vzor_smlouvy.zip  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.