Priečinok Bakalářské - aktuální


   
Zobrazenie dokumentov


Verejný dokumentový server slúži k ukladaniu dokumentov, ktoré sú prístupné všetkým používateľom UIS (vrátane neprihlásených). Správa tohto dokumentového serveru sa robí pomocou bežných nástrojov Dokumentového servera v Osobnej administratíve. Táto stránka zobrazuje dokumenty a podpriečinky, ktoré sú v priečinku Bakalářské - aktuální.

Nasledujúcou voľbou môžete zmeniť spôsob radenia dokumentov v priečinku.

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dokumenty (1 - 10 z 17).

1-10

Názov
KomentárVložil
Dátum dokumentu
Modifikácia
Zobraziť
Prílohy
B-Technologie potravin
25.11.2019
26.02.2020
B-TPO.pdf  
B-Zootechnika - Zootechnika
D. Dozbaba25.11.2019
26.02.2020
B-ZOT-SBZOO.pdf  
B-Zootechnika - Rybářství
25.11.2019
26.02.2020B-ZOT-SBRYB.pdf  
B-Zemědělské inženýrství - Zemědělské inženýrstvíD. Dozbaba
25.11.2019
26.02.2020
B-ZIN-SBZI.pdf  
B-Fytotechnika - Rostlinolékařství
D. Dozbaba25.11.201926.02.2020
B-FYT-SBRL.pdf  
B-Fytotechnika - Fytotechnika
25.11.2019
26.02.2020
B-FYT-SBFYTO.pdf  
B-Aplikovaná technika - Zemědělské stavby a technologická zařízení
D. Dozbaba25.11.2019
26.02.2020
B-ATE-SBZSTZ.pdf  
B-Aplikovaná technika - Technické znalectví a oceňování
25.11.2019
26.02.2020B-ATE-SBTZO.pdf  
B-Zemědělské inženýrství - Agrobyznys
25.11.2019
26.02.2020
B-ZIN-SBABY.pdf  
B-Profesní zemědělství
D. Dozbaba25.11.201926.02.2020
B-PZE.pdf  


V prípade, že budete chcieť stiahnuť všetky prílohy všetkých dokumentov, môžete využiť nasledujúce voľby. Stlačením tlačidla Všetky dokumenty sa vytvorí ZIP archív so všetkými dokumentami. K tomuto archívu bude pridaný info súbor s informáciami o dokumentoch.

   

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podpriečinkov (0 - 0 z 0).

Názov
Vstup do priečinka
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.