Složka Závěrečné práce


Strom dokumentů
   
Zobrazení dokumentů


Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce Závěrečné práce.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 5 z 5).

Název
Komentář
Vložil
Datum dokumentu
Modifikace
Zobrazit
Přílohy
Nařízení děkana č. 5/2019 - Zadávání závěrečných prací v akademickém roce 2019/2020 na ZF MENDELU
J. Knézlík23.10.201929.05.2020Vyhlaska_dekana_2019_5_.pdf  
Portfolia - Vyhláška děkana č. 6/2007
29.05.202029.05.2020
2007VyhlDekan6PortF.pdf  
Oznámení proděkana - požadavky na odevzdání závěrečných prací do UIS a ústavy vedoucích závěrečných prací (NOVÉ, ze dne 13. 5. 2020)
13.05.202013.05.2020
Oznameni_prodekana_-_pozadavky_na_odevzdani_zaverecnych_praci_do_UIS_a_ustavy_vedoucich_zaverecnych_praci.pdf  
Směrnice rektora 7 / 2019 - Prevence a odhalování plagiátů v závěrečných pracíchJ. Knézlík
09.01.2020
09.01.2020
Smernice_rektora_7-2019_Prevence_a_odhalovani_plagiatu_v_zaverecnych_pracich.pdf  
Směrnice rektora 3 / 2018 - Zveřejňování závěrečných prací09.01.202009.01.2020
Smernice_rektora_3-2018_Zverejnovani_zaverecnych_praci.pdf  


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   
včetně podsložek

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (1 - 9 z 9).

Název
Vstup do složky
Informace pro bakalářské studijní programy: Zahradnické inženýrství, Zahradnictví
Informace pro bakalářské studijní programy: Zahradní a krajinářská architektura, Floristická tvorba, Realizace a správa zeleně, Krajinářská architektura
Informace pro navazující magisterské studijní programy: Zahradní a krajinářská architektura, Realizace a správa zeleně
Citování a citace
Odložení zveřejnění
Informace pro navazujíci magisterské studijní programy: Zahradnické inženýrství, Horticultural Engineering
Errata
Čestné prohlášení
Metodické pokyny