Folder Habilitační řízení - obecné dokumenty


   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Habilitační řízení - obecné dokumenty.

The following table shows documents (1 - 1 of 1).

Name
CommentsEntered byDocument date
Modifications
Display
Attachments
Kritéria pro posuzování vědecké a další tvůrčí kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazečů o jmenování docentem nebo profesorem
08/20/2019
08/20/2019
RR_10-16_Kriteria_habilitacniho_rizeni.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.