Folder Interní předpisy a dokumenty související se studiem na Zahradnické fakultě


Document tree
   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Interní předpisy a dokumenty související se studiem na Zahradnické fakultě.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 7 of 7).

Name
Comments
Entered byDocument dateModificationsDisplay
Attachments
Poplatky spojené se studiem a poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem10/26/202010/26/2020
NR_7_2019_Poplatky_spojene_se_studiem_a_hab_prof.pdf  
Organizace výuky v akademickém roce 2020/2021
J. Knézlík
10/26/2020
10/26/2020
NR_12-20_Organizace_vyuky_2020-2021_public.pdf  
Studijní a zkušební řád (ze dne 19. 8. 2020, účinný od 1. 10. 2020)
09/22/202009/22/2020
Studijni_a_zkusebni_rad_Mendelovy_univerzity_v_Brne_ze_dne_19_srpna_2020.pdf  
Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (účinný od 1. 2. 2020)
06/27/2019
09/22/2020
Stipendijni_rad_Mendelovy_univerzity_v_Brne_(ucinny_od_1.2.2020)_.pdf  
Aplikace novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) - podpora studentů rodičů
J. Knézlík
06/03/2020
06/03/2020
RR_4-14_Podpora_studentu_rodicu.pdf  
Disciplinární řád
J. Knézlík06/27/201906/27/2019
Disciplinarni_rad_pro-studenty_MENDELU_v_Brne.pdf  
Etický kodex zaměstnanců a studentů
06/27/201906/27/2019
Eticky_kodex_zamestnancu_a_studentu_MENDELU_v_Brne.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.