Folder Forms


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Forms.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 11).

1-10 11

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
141_Z - Žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku na navazující studiumD. Králiková02/13/201901/23/2020141_Z_PEF.docx  
012_Z Žádost o odložení zveřejnění závěrečné práceD. Králiková01/16/202001/16/2020012_Z.docx  
034_Z - Žádost o změnu formy studiaD. Králiková02/13/201901/06/2020034_Z.docx  
010_Z - Prohlášení o zanechání studiaD. Králiková02/13/201901/06/2020010_Z.docx  
009_Z - Žádost o uznání zkoušek a splnění jiných studijních povinnostíD. Králiková02/13/201901/06/2020009_Z.docx  
008_Z - Žádost o prodloužení přerušení studiaD. Králiková02/13/201901/06/2020008_Z.docx  
007_Z - Žádost o předčasné ukončení přerušení studiaD. Králiková02/13/201901/06/2020007_Z.docx  
082_Z - Žádost o změnu studijního oboruD. Králiková02/13/201901/06/2020082_Z.docx  
006_Z - Žádost o opětovný zápis do studiaD. Králiková02/13/201901/06/2020006_Z.docx  
005_Z - Žádost o přerušení studiaD. Králiková02/13/201901/06/2020005_Z.docx  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   including subfolders

The following folder shows a list of subfolders (1 - 1 of 1).

NameEnter folder
Závěrečné práce