Složka 2019


Strom dokumentů   
Zobrazení dokumentů


Veřejný dokumentový server slouží k ukládání dokumentů, které jsou přístupné všem uživatelům UIS (vč. nepřihlášených). Správa tohoto dokumentového serveru se provádí pomocí běžných nástrojů Dokumentového serveru v Osobní administrativě. Tato stránka zobrazuje dokumenty a podsložky, které jsou ve složce 2019.

Následující volbou můžete změnit způsob řazení dokumentů ve složce.

 

Následující tabulka zobrazuje dokumenty (1 - 7 z 7).

NázevKomentářVložil
Datum dokumentu
ModifikaceZobrazitPřílohy
Director's Decree No. 5/2019 - Motivational programme in support of management of the careers and creative activities of academic workers of the Institute of Lifelong Learning at Mendel University in Brno
23.04.2020
23.04.2020
NR195_EN.pdf  
Nařízení ředitele č. 13 / 2019 - Vyhlášení vnitřní soutěže pro studenty bakalářských studijních programů a navazujícího magisterského studijního programu na VÚ ICV pro rok 2019
J. Schmied02.12.201902.12.2019NR_1913.pdf  
Nařízení ředitele č. 12 / 2019 - Složení Programové rady VÚ ICV
21.10.2019
21.10.2019
NR_1912.pdf  
Nařízení ředitele č. 9 / 2019 - O zařazování akademických pracovníků VÚ ICV MENDELU do vyšší mzdové třídy
03.10.2019
03.10.2019
NR_1909.pdf  
Nařízení ředitele č. 8 / 2019 - Výplata prospěchových stipendií
09.09.2019
09.09.2019
NR_1908.pdf  
Nařízení ředitele č. 5 / 2019 - Motivační program na podporu řízení kariéry a tvůrčí činnosti akademických pracovníků Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
J. Schmied19.02.201919.02.2019NR519.pdf  
Nařízení ředitele č. 2 / 2019 - Zřízení Komise pro tvůrčí činnost VÚ ICV MENDELU
22.01.2019
22.01.2019
NR219.pdf  


V případě, že budete chtít stáhnout všechny přílohy všech dokumentů, můžete využít následující volby. Stisknutím tlačítka Všechny dokumenty se vytvoří ZIP archiv se všemi dokumenty. K tomuto archivu bude přidán info soubor s informacemi o dokumentech.

   

Následující tabulka obsahuje seznam podsložek (0 - 0 z 0).

NázevVstup do složky
Nenalezena žádná vyhovující data.