Folder 2019


   
Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder 2019.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 14).

1-10
11-14

Name
Comments
Entered by
Document dateModificationsDisplayAttachments
Nařízení ředitele č. 4 / 2019 - Hodnocení a řízení kariérního a profesního rozvoje akademických pracovníků Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
02/19/2019
05/27/2020NR419.pdf  
Director's Decree No. 5/2019 - Motivational programme in support of management of the careers and creative activities of academic workers of the Institute of Lifelong Learning at Mendel University in Brno
J. Schmied04/23/2020
04/23/2020
NR195_EN.pdf  
Nařízení ředitele č. 13 / 2019 - Vyhlášení vnitřní soutěže pro studenty bakalářských studijních programů a navazujícího magisterského studijního programu na VÚ ICV pro rok 201912/02/201912/02/2019NR_1913.pdf  
Nařízení ředitele č. 12 / 2019 - Složení Programové rady VÚ ICV
10/21/2019
10/21/2019NR_1912.pdf  
Nařízení ředitele č. 11 / 2019 - Zřízení Komise pro pedagogickou činnost VÚ ICV
10/10/201910/10/2019
NR_1911.pdf  
Nařízení ředitele č. 10 / 2019 - Zrušení pedagogické komise VÚ ICVJ. Schmied10/10/201910/10/2019NR_19010.pdf  
Nařízení ředitele č. 9 / 2019 - O zařazování akademických pracovníků VÚ ICV MENDELU do vyšší mzdové třídy
10/03/201910/03/2019
NR_1909.pdf  
Nařízení ředitele č. 8 / 2019 - Výplata prospěchových stipendií
09/09/2019
09/09/2019
NR_1908.pdf  
Nařízení ředitele č. 6 / 2019 - Vyhlášení vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2020 na VÚ ICV MENDELU
05/23/201905/23/2019NR_1906.pdf  
Nařízení ředitele č. 7 / 2019 - Harmonogram akademického roku 2019/2020J. Schmied
05/23/2019
05/23/2019
NR_1907.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.