Folder 2019


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder 2019.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 13).

1-10 11-13

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachments
Nařízení ředitele č. 13 / 2019 - Vyhlášení vnitřní soutěže pro studenty bakalářských studijních programů a navazujícího magisterského studijního programu na VÚ ICV pro rok 2019J. Schmied12/02/201912/02/2019NR_1913.pdf  
Nařízení ředitele č. 12 / 2019 - Složení Programové rady VÚ ICVJ. Schmied10/21/201910/21/2019NR_1912.pdf  
Nařízení ředitele č. 11 / 2019 - Zřízení Komise pro pedagogickou činnost VÚ ICVJ. Schmied10/10/201910/10/2019NR_1911.pdf  
Nařízení ředitele č. 10 / 2019 - Zrušení pedagogické komise VÚ ICVJ. Schmied10/10/201910/10/2019NR_19010.pdf  
Nařízení ředitele č. 9 / 2019 - O zařazování akademických pracovníků VÚ ICV MENDELU do vyšší mzdové třídyJ. Schmied10/03/201910/03/2019NR_1909.pdf  
Nařízení ředitele č. 8 / 2019 - Výplata prospěchových stipendiíJ. Schmied09/09/201909/09/2019NR_1908.pdf  
Nařízení ředitele č. 6 / 2019 - Vyhlášení vnitřní soutěže pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2020 na VÚ ICV MENDELUJ. Schmied05/23/201905/23/2019NR_1906.pdf  
Nařízení ředitele č. 7 / 2019 - Harmonogram akademického roku 2019/2020J. Schmied05/23/201905/23/2019NR_1907.pdf  
Nařízení ředitele č. 5 / 2019 - Motivační program na podporu řízení kariéry a tvůrčí činnosti akademických pracovníků Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v BrněJ. Schmied02/19/201902/19/2019NR519.pdf  
Nařízení ředitele č. 4 / 2019 - Hodnocení a řízení kariérního a profesního rozvoje akademiských pracovníků Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v BrněJ. Schmied02/19/201902/19/2019NR419.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.