Folder 2019


Document tree   Display documents


The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder 2019.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 7 of 7).

NameCommentsEntered by
Document date
Modifications
Display
Attachments
Director's Decree No. 5/2019 - Motivational programme in support of management of the careers and creative activities of academic workers of the Institute of Lifelong Learning at Mendel University in Brno
J. Schmied04/23/202004/23/2020
NR195_EN.pdf  
Nařízení ředitele č. 13 / 2019 - Vyhlášení vnitřní soutěže pro studenty bakalářských studijních programů a navazujícího magisterského studijního programu na VÚ ICV pro rok 2019
J. Schmied12/02/201912/02/2019NR_1913.pdf  
Nařízení ředitele č. 12 / 2019 - Složení Programové rady VÚ ICV
10/21/2019
10/21/2019
NR_1912.pdf  
Nařízení ředitele č. 9 / 2019 - O zařazování akademických pracovníků VÚ ICV MENDELU do vyšší mzdové třídy
10/03/2019
10/03/2019
NR_1909.pdf  
Nařízení ředitele č. 8 / 2019 - Výplata prospěchových stipendií
09/09/2019
09/09/2019
NR_1908.pdf  
Nařízení ředitele č. 5 / 2019 - Motivační program na podporu řízení kariéry a tvůrčí činnosti akademických pracovníků Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
02/19/2019
02/19/2019
NR519.pdf  
Nařízení ředitele č. 2 / 2019 - Zřízení Komise pro tvůrčí činnost VÚ ICV MENDELUJ. Schmied01/22/201901/22/2019
NR219.pdf  


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

Name
Enter folder
No suitable data found.