Jak používat Veřejný dokumentový server


V tomto návodu se Vám pokusíme přiblížit, jak používat Veřejný dokumentový server. V případě, že jste nenalezli na svoji otázku odpověď, kontaktujte systémového integrátora na adrese uis@mendelu.cz.

Hlavní obrazovka - Strom dokumentů

Zde vidíte vykreslený strom veřejného Dokumentového serveru. U každého názvu složky je v závorkách uveden počet dokumentů, které obsahuje. Na zobrazení těchto dokumentů se dostanete kliknutím na konkrétní složku.

Složka

Obsah složky můžeme rozdělit na dvě části: zobrazení dokumentů a zobrazení podsložek. Mezi těmito částmi se můžete přepínat v nabídce pod názvem složky.

Zobrazení dokumentů

Zde vidíte tabulku, která obsahuje název dokumentu, komentář, kdo a kdy dokument zadal, autora a datum vytvoření dokumentu. Celý dokument si můžete přečíst kliknutím na ikonu rozevřené knihy nebo obsahuje-li dokument přílohu, je možné si ji přímo stáhnout kliknutím na obrázek znázorňující typ souboru.

Zobrazení podsložek

Zde vidíte tabulku, která obsahuje seznam všech podsložek dané složky. Tabulka obsahuje název podsložky a možnost přímého vstupu do této podsložky.