Document in folder Dlouhodobý záměr


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:Aktualizace Dlouhodobého záměru Mendelovy univerzity v Brně pro období roku 2013
Entered by:Ing. Ivo Vyskočil
Document date:23. 06. 2014 10:50
  
Comments:Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro období roku 2013
  
Attachments:Aktualizace_DZ_2013_cj_24141_2012_925_final.pdf  


The following table shows the users who have changed the document.

Originally, this document was inserted by Ing. Stratos Zerdaloglu on 05. 11. 2012 10:50.

Changed byChanged
Ing. Ivo Vyskočil06/23/2014 10:50