Dokument ve složce Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem


Strom dokumentů   Zobrazení dokumentů
   
Zobrazení podsložek   


Tato aplikace slouží ke čtení dokumentů.

Název:Nařízení děkana č. 6/2019 - Prokazování vědecké kvalifikace uchazečů o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ZF MENDELU
Vložil:Ing. Pavel Čech
Datum dokumentu:
08. 04. 2020 08:36
 
 
Komentář:
 
 
Přílohy:
Narizeni_dekana_2019_6_opr.docx