Document in folder Prezentace


   Display documents      


Use this application to read documents.

Name:
Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis? - Problematika veřejných zakázek ve vztahu k porušení rozpočtové kázně z pohledu orgánů Finanční správy
Entered by:
Document date:23. 05. 2014 08:51
  
Comments:
  
Attachments:
05_Problematika_verejnych_zakazek_ve_vztahu_k.pptx