Document in folder Prezentace


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:Veřejné zakázky v kontextu evropských a národních projektů – Quo vadis? - Problematika veřejných zakázek ve vztahu k porušení rozpočtové kázně z pohledu orgánů Finanční správy
Entered by:Ing. Miloslava Ševelová, Ph.D.
Document date:23. 05. 2014 08:51
  
Comments:
  
Attachments:05_Problematika_verejnych_zakazek_ve_vztahu_k.pptx