Document in folder Uskutečněné prezentace disertačních prací


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:25. 03. 2011, prezentace tezí a rozpracovaných disertačních prací na téma "Makroekonomie, Mikroekonomie, Podniková ekonomika, Finance, Účetnictví a Právo"
Entered by:doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
Document date:01. 04. 2011 14:26
  
Comments:25. března 2011 od 11.00 hod. v zasedací místnosti Ústavu podnikové ekonomiky
  
Attachments:dokument.doc