Document in folder Uskutečněné prezentace disertačních prací


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:10. 02. 2011, prezentace rozpracovaných disertačních prací na téma "Makroekonomie, Podniková ekonomika, Účetnictví a finance"
Entered by:doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
Document date:18. 02. 2011 09:57
  
Comments:10. února 2011 od 13.00 hod. v zasedací místnosti Ústavu podnikové ekonomiky
  
Attachments:10_02_2011.doc