Document in folder Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem


   
Display documents   
   


Use this application to read documents.

Name:
Oznámení o habilitačním řízení pana Ing. et Ing. Petra Jungy, Ph.D.
Entered by:
Document date:
30. 10. 2019 09:42
  
Comments:
  
Attachments:
habilitace_oznameni_Junga.pdf