Document in folder Věda a výzkum


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:ND 4/2019 Prokazování vědecké kvalifikace uchazečů o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na AF MENDELU (účinnost od 1. 4. 2020)
Entered by:David Dozbaba
Document date:26. 11. 2019 15:02
  
Comments:
  
Attachments:Narizeni_dekana_4-2019_k_prokazovani_vedecke_kvalifikace_o_habilitacni_rizeni_a_rizeni_ke_jmenovani_profesorem_na_AF_MENDELU.pdf