Document in folder Věda a výzkum


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:NR 22/2019 Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (účinnost od 1. 4. 2020)
Entered by:David Dozbaba
Document date:26. 11. 2019 15:02
  
Comments:
  
Attachments:NR_22_2019_Kriteria_uplatnovana_pri_habilitacnim_rizeni_a_rizeni_ke_jmenovani_profesorem_na_MENDELU.pdf