Document in folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:N008 - Nařízení děkana č. 8/2019 Motivační program na podporu řízení kariéry akademických pracovníků FRRMS MENDELU
Entered by:Ing. Kateřina Slámová
Document date:20. 05. 2019 14:17
  
Comments:
  
Attachments:Narizeni_dekana_-_motivacni_rad-2019.pdf