Document in folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


   
   
   


Use this application to read documents.

Name:
N008 - Nařízení děkana č. 8/2019 Motivační program na podporu řízení kariéry akademických pracovníků FRRMS MENDELU
Entered by:
Document date:20. 05. 2019 14:17
 
 
Comments:
 
 
Attachments:
Narizeni_dekana_-_motivacni_rad-2019.pdf