Dokument ve složce Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Strom dokumentů   Zobrazení dokumentů   Zobrazení podsložek   


Tato aplikace slouží ke čtení dokumentů.

Název:N008 - Nařízení děkana č. 8/2019 Motivační program na podporu řízení kariéry akademických pracovníků FRRMS MENDELU
Vložil:Ing. Kateřina Slámová
Datum dokumentu:20. 05. 2019 14:17
  
Komentář:
  
Přílohy:Narizeni_dekana_-_motivacni_rad-2019.pdf