Dokument ve složce Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Strom dokumentů   Zobrazení dokumentů   Zobrazení podsložek   


Tato aplikace slouží ke čtení dokumentů.

Název:S005 - Směrnice děkana č. 5/2018 Sloučení Ústavu regionální a podnikové ekonomiky - 311 a Ústavu projektového řízení - 318
Vložil:Ing. Kateřina Slámová
Datum dokumentu:20. 12. 2018 12:38
  
Komentář:
  
Přílohy:Sme_rnice_de_kana_-_U_stav_311.pdf