Dokument ve složce Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Strom dokumentů
   
Zobrazení dokumentů      


Tato aplikace slouží ke čtení dokumentů.

Název:
S011 - Směrnice děkana č. 1/2020 Zásady tvorby a správy rozpočtu FRRMS pro rok 2020
Vložil:
Ing. Kateřina Slámová
Datum dokumentu:10. 03. 2020 14:13
 
 
Komentář:
 
 
Přílohy:Sme_rnice_de_kana_01_2020_Za_sady_tvorby_rozpoc_tu_FRRMS_pro_rok_2020_DEFIN.pdf  


Následující tabulka zobrazuje uživatele, kteří tento dokument změnili.

Původně tento dokument vložil uživatel Ing. Kateřina Slámová dne 10. 03. 2020 14:11.

Změnil
Změněno
10.03.2020 14:13