Dokument ve složce Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Strom dokumentů
   
Zobrazení dokumentů
   
   


Tato aplikace slouží ke čtení dokumentů.

Název:N010 - Nařízení děkana č. 10/2019 Vypsání 3. kola přijímacího řízení ve studijních programech akreditovaných na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2019/2020
Vložil:Bc. Vít Karber
Datum dokumentu:
07. 08. 2019 07:23
 
 
Komentář:
 
 
Přílohy:Nar_i_zeni_de_kana_3kolo_PR_.pdf  


Následující tabulka zobrazuje uživatele, kteří tento dokument změnili.

Původně tento dokument vložil uživatel Bc. Vít Karber dne 07. 08. 2019 07:23.

Změnil
Změněno
07.08.2019 07:23