Dokument v priečinku Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


   Zobrazenie dokumentov
   
Zobrazenie podpriečinkov   


Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:
S008 - Směrnice děkana č. 3/2019 Zásady tvorby a správy rozpočtu FRRMS pro rok 2019
Vložil:
Ing. Kateřina Slámová
Dátum dokumentu:
03. 05. 2019 12:46
 
 
Komentár:
 
 
Prílohy:
Sme_rnice_de_kana_3_2019_Zasady_tvorby_rozpoctu_FRRMS_pro_rok_2019.pdf