Dokument ve složce Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Strom dokumentů
   
Zobrazení dokumentů
   
Zobrazení podsložek
   


Tato aplikace slouží ke čtení dokumentů.

Název:
S008 - Směrnice děkana č. 3/2019 Zásady tvorby a správy rozpočtu FRRMS pro rok 2019
Vložil:Ing. Kateřina Slámová
Datum dokumentu:
03. 05. 2019 12:46
 
 
Komentář:
 
 
Přílohy:
Sme_rnice_de_kana_3_2019_Zasady_tvorby_rozpoctu_FRRMS_pro_rok_2019.pdf