Document in folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:S005 - Směrnice děkana č. 5/2018 Sloučení Ústavu regionální a podnikové ekonomiky - 311 a Ústavu projektového řízení - 318
Entered by:Ing. Kateřina Slámová
Document date:20. 12. 2018 12:38
  
Comments:
  
Attachments:Sme_rnice_de_kana_-_U_stav_311.pdf