Document in folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:N003 - Nařízení děkana č. 3/2018 Pravidla interní soutěže FRRMS pro projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2019
Entered by:Bc. Vít Karber
Document date:06. 08. 2018 07:54
  
Comments:
  
Attachments:ND_3-2018-IP_B_FRRMS.pdf