Document in folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:N002 - Nařízení děkana č. 2/2018 Motivačním program na podporu řízení kariéry akademických pracovníků FRRMS MENDELU
Entered by:Bc. Vít Karber
Document date:03. 08. 2018 07:08
  
Comments:
  
Attachments:N_FRRMS-2-18-Motivacni_rad.pdf