Document in folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:N001 - Nařízení děkana č. 1/2018 o stanovení maximálního počtu vedených kvalifikačních prací
Entered by:Bc. Vít Karber
Document date:18. 07. 2018 16:23
  
Comments:
  
Attachments:Nar_i_zeni_de_kana_o_stanoveni_maxima_lni_ho_poc_tu_vedeny_ch_kvalifikac_ni_ch_praci_.pdf