Document in folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:S002 - Směrnice děkana č. 2/2018 o Rozdělení odpovědnost i proděkana pro pedagogiku
Entered by:Bc. Vít Karber
Document date:04. 07. 2018 13:51
  
Comments:
  
Attachments:Sme_rnice_de_kana_c._2_2018_prode_kani_rozdeleni_kompetenci.pdf