Document in folder Vnitřní předpisy a další vnitřní normy


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:S001 - Směrnice děkana č. 1/2018 o Sloučení Ústavu demografie a aplikované statistiky (313) a Ústavu sociálního rozvoje (312) a vzniku Ústavu sociálních studií (312)
Entered by:Bc. Vít Karber
Document date:04. 07. 2018 13:50
  
Comments:
  
Attachments:Sme_rnice_de_kana_c._1_2018__Slouceni_ustavu_313_a_312_a_vzniku_Ustavu_socialnich_studii_-_312.pdf