Document in folder Podmínky pro zahájení habilitačního a profesorského řízení


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:Rekapitulace naplnění kritérií pro posuzování vědecké kvalifikace - habilitační řízení
Entered by:Mgr. Markéta Ilková
Document date:15. 01. 2014 13:46
  
Comments:
  
Attachments:Rekapitulace_naplneni_kriterii_docenti.docx