Document in folder Informace pro média


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:Špičky lesnicko-dřevařského sektoru se sejdou v Brně
Entered by:Blanka Dobešová
Document date:12. 09. 2013 07:29
  
Comments:„Aktuální ekonomické a politické problémy lesnicko-dřevařského sektoru“ je název významné konference spolupořádané Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a Českou lesnickou společností. Zde se setkají čelní představitelé lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu. Poprvé budou touto cestou společně pojmenovávat hlavní problémy svého oboru a hledat možnosti jejich řešení. Konference se těší mimořádnému zájmu odborné i laické veřejnosti.
Konference se koná ve dnech 18. – 19. září 2013 na Mendelově univerzitě v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova A (Agronomická fakulta, posluchárna A 01, první poschodí proti hlavnímu vstupu).
  
Attachments:TZ_Aktualni_ekonomicke_a_politicke_problemy_lesnicko_drevarskeho_sektoru.pdf