Document in folder Press releases


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:PEF MENDELU v Brně představuje nový obor Finance a investiční management
Entered by:Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.
Document date:23. 02. 2011 14:10
  
Comments:(22. 9. 2010, Brno) Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF) představuje nový obor pro studenty magisterského studia, který připravila ve spolupráci se společností Partners. Je tak jednou z mála veřejných vysokých škol v České republice nabízejících vzdělání v této oblasti. Cílem oboru je poskytnout studentům praktické znalosti a dovednosti v oblasti finančních trhů. Absolventi tohoto oboru naleznou své uplatnění především na pozicích středního a vyššího managementu v komerčních institucích finančního trhu.
  
Attachments:TZ_-_novy_obor_na_PEF.pdf  


The following table shows the users who have changed the document.

Originally, this document was inserted by Ing. Jiří Urbánek, Ph.D. on 22. 09. 2010 12:16.

Changed byChanged
Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.02/23/2011 14:10
Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.09/22/2010 13:39
Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.09/22/2010 12:48