Document in folder Press releases


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:Kariérní centrum PEF MENDELU bude více než poradna
Entered by:Ing. Jiří Urbánek, Ph.D.
Document date:22. 07. 2013 09:08
  
Comments:Až 65 % úspěšných absolventů všech vysokých škol v České republice své první zaměstnání nachází mimo studovaný obor, nebo pod úrovní svého vzdělání. Kariérní centrum, zahajující svou činnost v září 2013, bude novým nástrojem Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity (PEF MENDELU) pro podporu zaměstnanosti svých studentů a absolventů. Jeho cílem je zvyšování počtu kvalitních studentů, jejich připravenosti pro trh práce, podpora jejich správné volby prvního zaměstnání a úspěšného provázání s potenciálními zaměstnavateli. Studentům nabídne mimo jiné i psychoterapeutický výcvik v tzv. biosyntéze.
  
Attachments:TZ_-_KC_PEF_MENDELU.pdf