Document in folder Official documentation


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:06. svazek -- Přijímací řízení
Entered by:Ing. Martin Tyllich
Document date:11. 09. 2017 16:15
  
Comments:11. 9. 2017
Úložiště dokumentů

10. 11. 2015
Aktualizace kapitoly: Hromadné zadávání docházky a oborů

22. 6. 2015
Nová kapitola: Přehled online plateb

16. 5. 2014
Aktualizace kapitol: Tisk prezenčních listin (doplněno číslo OP)

26. 8. 2013
Aktualizace kapitol: Hromadné zadávání docházky, Založit novou přihlášku

19. 6. 2013
Aktualizace kapitol: Přidělování termínů na přijímací řízení (Hromadné přidělení termínů - dojezdnost), Statistické informace o termínech přijímacích zkoušek (Seznamy uchazečů pro prezenci - hromadné odebrání)


13. 6. 2013
Aktualizace kapitoly: Hromadné zadávání rozhodnutí

25. 3. 2012
Aktualizace kapitoly: Evidence přihlášek ke studiu

14. 12. 2012
Aktualizace svazku: Etapy

11. 12. 2012
Aktualizace kapitoly: Evidence typů přijímacího řízení

29. 5. 2012
Aktualizace kapitoly: Elektronické přihlášky

21. 5. 2012
Aktualizace kapitol: Hromadné operace s přihláškami, Rozhodnutí

26. 4. 2012
Nová kapitola: Distribuční e-mailové kanály pro dotazy uchazečů

10. 4. 2012
Aktualizace kapitol: Doplňující informace přihlášek, Tisk pozvánek na přijímací řízení, Rozhodnutí

3. 2. 2012
Aktualizace svazku.

17. 1. 2012
Aktualizace kapitoly: Párování plateb za e-přihlášky

13. 9. 2011
Aktualizace kapitol: Typy přijímacího řízení, Potvrzení přijetí dokumentů, Evidence přihlášek ke studiu

10. 9. 2010
Aktualizace kapitoly: Spuštění přijímacího řízení a e-přihlášek.

25. 8. 2010
Aktualizace kapitol: Založit novou přihlášku, Odvolání (tisk adresních štítků a seznamu pro podatelnu).

27. 4. 2010
Aktualizace kapitol: Statistiky výsledků přijímacích zkoušek (přidělování rozhodnutí na základě extrabodů a přijímacích zkoušek), Evidence typů přijímacích zkoušek.

29. 1. 2010
Změna názvu a zkratky univerzity.

1. 9. 2009
Nové kapitoly: Seznamy uchazečů, Statistiky přihlášek.
Aktualizace kapitol: Statistiky přihlášek (úvod), Údaje o~přihláškách, Evidence termínů přijímací zkoušky, Přidělení a tisk rozhodnutí (přijetí na více typech), Hromadné zadávání docházky a oborů, Hromadné zakládání studií, Statistiky výsledků přijímacího řízení (automatické přidělení rozhodnutí).

13. 2. 2009
Aktualizace kapitol: Založit přihlášku, Opravovat existující přihlášku, Doplňující informace přihlášek, Typy přijímacího řízení, Potvrzení přijetí dokumentů, Evidence přihlášek ke studiu.

20.11. 2008
Korektura textu.

17.10. 2008
Nové kapitoly: Způsob formátování textu pozvánky, Přijímací zkoušky formou e-testu, Kmenový jazyk
Aktualizace kapitol: Evidence přihlášek ke studiu, Hromadné zakládání studií, Informace o uchazeči, Evidence předmětů přijímací zkoušky, Evidence typů přijímacích zkoušek, Vložení nové přihlášky, Statistiky výsledků přijímacího řízení.
Doplnění rejstříku.

11.6. 2008
Nové kapitoly: Výsledky e-testů uchazeče, Tisk seznamu uchazečů, kteří se dostavili k zápisu, Dopisy uchazečům, Zobrazení výsledku přijímacích zkoušek.
Aktualizace zbývajících kapitol.

4.3. 2008
Aktualizace kapitol:Úvod do přijímacího řízení, Správa přijímacího řízení, Evidence přihlášek ke studiu, Kontrola kompletnosti přihlášek, Průběžné statistiky přijímacího řízení.
Nová kapitola: Doplňující informace přihlášek.

Nová kapitola Spuštění přijímacího řízení, Tvorba rodného čísla u zahraničních studentů, Seznam deaktivovaných přihlášek, Vložení výpisu z banky a úprava v podkapitole Přidělení termínů přijímacích zkoušek

Doplnění kapitoly Párování plateb

Změna podkapitoly Potvrzení přijetí dokumentů
Key words:přijímací řízení, termíny přijímací zkoušky, seznamy uchazečů, rozhodnutí, e-přihláška, zápis do studia, přihláška, odvolání, evidence přihlášek
  
Attachments:MENDELU_IS_6_prijimaci-rizeni_2.69.pdf  


The following table shows the users who have changed the document.

Originally, this document was inserted by Ing. Jitka Šedá on 06. 06. 2005 18:18.

Changed byChanged
Ing. Martin Tyllich09/11/2017 16:15
Ing. Martin Tyllich09/11/2017 16:14
Ing. Martin Tyllich04/05/2017 11:13
Ing. Martin Tyllich03/11/2016 11:09
Ing. Martin Tyllich03/11/2016 11:09
Ing. Martin Tyllich11/10/2015 14:04
Ing. Martin Tyllich11/10/2015 14:03
Ing. Martin Tyllich06/22/2015 11:17
Ing. Martin Tyllich06/22/2015 11:17
Ing. Martin Tyllich08/14/2014 13:50
Ing. Martin Tyllich08/05/2014 13:05
Ing. Martin Tyllich05/16/2014 16:08
Ing. Martin Tyllich05/16/2014 16:07
Ing. Martin Tyllich08/27/2013 07:54
Ing. Martin Tyllich08/27/2013 07:51
Ing. Martin Tyllich06/19/2013 09:46
Ing. Martin Tyllich06/19/2013 09:44
Ing. Martin Tyllich06/13/2013 13:56
Ing. Martin Tyllich06/13/2013 13:56
Ing. Martin Tyllich03/28/2013 07:28
Ing. Martin Tyllich03/25/2013 10:52
Ing. Martin Tyllich03/25/2013 10:51
Ing. Martin Tyllich12/14/2012 17:08
Ing. Martin Tyllich12/14/2012 17:06
Ing. Martin Tyllich12/11/2012 13:33
Ing. Martin Tyllich12/11/2012 10:11
Ing. Martin Tyllich12/11/2012 10:10
Ing. Martin Tyllich10/15/2012 14:44
Ing. Martin Tyllich05/29/2012 16:16
Ing. Martin Tyllich05/29/2012 16:15
Ing. Martin Tyllich05/21/2012 08:43
Ing. Martin Tyllich05/21/2012 08:41
Ing. Martin Tyllich04/26/2012 11:39
Ing. Martin Tyllich04/26/2012 11:37
Ing. Martin Tyllich04/10/2012 11:02
Ing. Martin Tyllich04/10/2012 11:01
Ing. Martin Tyllich04/10/2012 10:56
Ing. Martin Tyllich03/01/2012 15:23
Ing. Martin Tyllich03/01/2012 15:09
Ing. Martin Tyllich02/03/2012 18:04
Ing. Martin Tyllich02/03/2012 18:03
Ing. Martin Tyllich01/17/2012 13:11
Ing. Martin Tyllich01/17/2012 13:09
Ing. Martin Tyllich09/13/2011 13:14
Ing. Martin Tyllich09/13/2011 13:13
Ing. Martin Tyllich09/13/2011 13:12
Ing. Jitka Šedá09/10/2010 15:06
Ing. Jitka Šedá09/10/2010 14:55
Ing. Jitka Šedá08/25/2010 10:22
Ing. Jitka Šedá08/25/2010 10:20
Ing. Jitka Šedá04/27/2010 12:59
Ing. Jitka Šedá04/27/2010 12:31
Ing. Jitka Šedá01/29/2010 14:47
Ing. Jitka Šedá01/29/2010 14:46
Ing. Jitka Šedá09/01/2009 13:15
Ing. Jitka Šedá09/01/2009 13:08
Ing. Jitka Šedá02/23/2009 15:14
Ing. Jitka Šedá02/13/2009 15:49
Ing. Jitka Šedá02/13/2009 15:48
Ing. Jitka Šedá11/20/2008 09:12
Ing. Jitka Šedá11/20/2008 09:11
Ing. Jitka Šedá10/17/2008 13:21
Ing. Jitka Šedá10/17/2008 13:04
Ing. Jitka Šedá06/20/2008 13:23
Ing. Jitka Šedá06/12/2008 11:00
Ing. Jitka Šedá06/12/2008 10:59
Ing. Jitka Šedá03/04/2008 14:31
Ing. Jitka Šedá03/04/2008 14:30
Ing. Jitka Šedá03/04/2008 14:23
Ing. Jitka Šedá10/26/2006 16:03
Ing. Jitka Šedá10/26/2006 16:00
Ing. Jitka Šedá07/31/2006 09:54
Ing. Jitka Šedá05/16/2006 13:42
Ing. Jitka Šedá05/16/2006 13:42
Ing. Jitka Šedá03/20/2006 10:27
Ing. Jitka Šedá03/20/2006 10:26
Ing. Jitka Šedá11/23/2005 11:53
Ing. Jitka Šedá09/21/2005 11:00
Ing. Jitka Šedá08/24/2005 13:47
Ing. Jitka Šedá06/29/2005 15:14
Ing. Jitka Šedá06/22/2005 17:11
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.06/17/2005 23:12
Ing. Jitka Šedá06/08/2005 09:37
Ing. Jitka Šedá06/06/2005 18:39
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.06/06/2005 18:33
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.06/06/2005 18:29