Document in folder Official documentation


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:05. svazek -- Studijní referentka
Entered by:Ing. Martin Tyllich
Document date:11. 09. 2017 16:18
  
Comments:11. 9. 2017
Úložiště dokumentů

11. 3. 2016
Aktualizace kapitol: Hromadný tisk dokumentů, Vyřazování studentů ze studia

10. 11. 2015
Aktualizace kapitoly: Průběh studia (Zahraniční výjezd -- absolventská stáž)

5. 2. 2015
Aktualizace kapitol: Vysvědčení o státní zkoušce (Kontrola zadaných známek - doplněn odkaz do zadávání vysvědčení), Údaje o studiu (Tisk dokumentů)

5. 8. 2014
Aktualizace kapitoly Financování studia (Přehled financování - doplněna doba studia)
Odstraněna kapitola Evidence podobných prací (přesunuto do svazku Systémový integrátor - studijní systém)

15. 5. 2014
Aktualizace kapitoly: Průběh studia (Uznaná doba rodičovství)

31. 3. 2014
Aktualizace kapitoly: Průběh studia (Evidence přerušení, Uznaná doba rodičovství)

20. 3. 2014
Aktualizace kapitoly: Financování studia

14. 2. 2014
Aktualizace kapitoly: Rozdělení studentů do skupin
Nová část: Mapa studií (kapitola Osobní údaje studenta)
Aktualizace části: Změna RČ (kapitola Osobní údaje studenta)

5. 9. 2013
Aktualizace kapitol: Evidence uznaných předmětů, Hromadné uznávání předmětů (vše úpravy pro matriku), Bankovní spojení, Zadávání stipendií, Evidence bankovních spojení, Hromadná výplata ubytovacích stipendií (vše kontroly aktivních účtů pro výplatu stipendií)

26. 8. 2013
Aktualizace kapitoly: Průběh studia (Evidence uznaných předmětů)

21. 8. 2013
Nová kapitola: Nestandardní operace se studiem

3. 7. 2013
Aktualizace kapitol: Údaje o studiu (Zadávání stipendií, Vyplacená stipendia), Zadávání stipendií, Sestavy stipendií podle období, Sestavy stipendií pro fakultu, Příprava stipendií k vyplacení, Evidence bankovních spojení, Stipendijní aplikace ekonomického oddělení

3.5.2013
Aktualizace kapitoly: Financování studia (Korekce SIMS)

25. 4. 2013
Aktualizace kapitoly: Nesplněné studijní povinnosti
Nová kapitola: Uznaná doba rodičovství

26. 3. 2013
Aktualizace kapitoly: Evidence studentů v kurzech

3. 1. 2013
Nová kapitola: Financování a poplatky
Aktualizace kapitol: Financování studia, Studijní sestavy a výpisy

4. 10. 2012
Aktualizace kapitoly: Financování studia

3. 9. 2012
Aktualizace kapitoly: Údaje o studiu (Přestup mezi programy)

14. 2. 2012
Aktualizace kapitoly: Evidence podobných prací

25. 11. 2011
Aktualizace kapitoly: Sestavy stipendií podle období

14. 10. 2011
Aktualizace kapitoly: Údaje o studiu

19. 4. 2011
Aktualizace kapitoly: Financování studia

25. 8. 2010
Aktualizace kapitol: Hromadný tisk dokumentů (potvrzení o studiu), Zadávání stipendií.

16. 7. 2010
Aktualizace kapitol: Závěrečná práce, Studované předměty.

7. 4. 2010
Aktualizace kapitol: Přihláška k SZ, Státní zkoušky, Vysvědčení o státní, Nesplněné studijní povinnosti, Členové komise státních zkoušek.

2. 4. 2010
Aktualizace kapitol: Rozvrhy (úvod), Počet studentů na cvičení, Údaje o studiu (Prohlížení logu studovaných předmětů), Seznamy studentů (tzv. dvacítky) (úvod), Nesplněné studijní povinnosti, Odstranění dokumentů z archivu.

29. 1. 2010
Aktualizace kapitoly: Správa předmětů a šablon státních a závěrečných zkoušek, Editace rozvrhu, Kolize rozvrhových akcí.
Změna názvu a zkratky univerzity.

8. 10. 2009
Aktualizace kapitoly: Studijní evidence.

25. 9. 2009
Aktualizace kapitol: Evidence specializací, Správa předmětů a šablon státních a závěrečných zkoušek, Statistiky počtu studentů dle různých kritérií, Vysvědčení o státní zkoušce.

2. 9. 2009
Nová kapitola: Hromadné zadávání a tisk ocenění.
Aktualizace kapitoly: Vysvědčení o~státní zkoušce.

25. 8. 2009
Nová podkapitola: Průběh studia (hromadné uznávání předmětů).
Aktualizace: Seznam vypsaných termínů zkoušek (doplněn export), Seznamy studentů – dvacítky (způsob prezentace seznamů), Údaje o studiu (úvod, průběh studia), Zadávání stipendií.

6. 8. 2009
Nová kapitola: Doktorská studia - Státní závěrečná zkoušky.
Aktualizace kapitola: Přihláška k~SZ, Komise státních zkoušek, Komise státních zkoušek (členové).

18. 6. 2009
Nová kapitola: Statistiky počtu studentů dle různých kritérií.
Aktualizace kapitol: Hromadný tisk dokumentů, Údaje o studiu (evidence přerušení).
Korektura svazku.

29. 5. 2009
Nové aplikace: Závěrečná práce (Postup odevzdání závěrečné práce), Studijní evidence (Přehled registrací studenta, Jmenování školitelem, Prohlídka státních zkoušek.
Aktualizace kapitol: Správa předmětů a šablon státních a závěrečných zkoušek, Vysvědčení o státní zkoušce, Přihláška k~SZ, Návrh na ukončení studia, Seznamy studentů (tzv. dvacítky, evidence specializací, Průběh studia, Mimosemestrální kurzy, zredukovaný text aplikace Správa karet.

23. 3. 2009
Aktualizace kapitoly Aplikace pro podporu doktorských studií.

10. 3. 2009
Aktualizace: Návrh na ukončení.

4. 3. 2009
Aktualizace kapitol: Studijní evidence (Tisk dokumentů -
Zápisový arch), Financování studia.

30. 1. 2009
Aktualizace kapitol: Komise státní zkoušky (předměty, kopírování komisí), Vyřazování studentů z komise státní zkoušky, Editace rozvrhových akcí (změna kapacity rozvrhových akcí), Evidence studentů v kurzech.

15. 12. 2008
Aktualizace kapitol: Počet studentů na cvičení, Definice sestav studentů, Zápisy, Sociální stipendia, Kódy studia, Evidence studentů v kurzech (Ukončení studia).
Nová kapitola: Přehled nároků na sociální stipendia.
Přemístění kapitoly Zahraniční oddělení do nového 17. svazku dokumentace.

4. 8. 2008
Aktualizace kapitol: Tisk dokumentů, Státní zkoušky - komise státních zkoušek, V7

15. 8. 2008
Nové kapitoly: Evidence školitelů studentů doktorských studií, Vyřazování studentů z komise státní zkoušky, Seznamy studentů (pro státní zkoušky).
Aktualizace kapitol: Tisk dokumentů (diplom, dodatek diplomu), Založení komise státních zkoušek (informace o komisi), Vysvědčení o státní zkoušce, Požadavkové listy, Závěrečná práce – utajení, Státní zkoušky.

16. 7. 2008
Nové kapitoly: Evidence studentů v kurzech, Změna rodného čísla, Státní zkoušky Seznamy studentů.
Aktualizace kapitol: Zakládání studií, Hromadný tisk dokumentů, aktualizace screenshotů.

12. 5. 2008
Nové kapitoly: Termíny pro přihlášení ke státní zkoušce, Financování studia (Zaslání e-mailu dlužícím studentům).
Aktualizace kapitol: Přihláška k SZ, Komise státních zkoušek -- tisk košilky, Komise státních zkoušek, Tematické celky předmětů státní zkoušky, Tisk výstupních dokumentů -- Tisk osvědčení, Zkušební zprávy.

7. 4. 2008
Nové kapitoly: Nespárované platby za financování, Vložení výpisu z~banky za financování studentů.
Aktualizace kapitoly: Financování studia.

3. 4. 2008
Nová kapitola: Tisk evidenčních listů.
Aktualizace kapitol: Průběh studia, Agenda státních zkoušek (Oddělená obhajoba závěrečné práce, Více komisí státních zkoušek), Hromadné vyřazení.

25. 2. 2008
Nové kapitoly: Aplikace pro podporu doktorských studií, Zahraniční pracovní stáž, Správa zahraničních podniků.
Aktualizace kapitol: Evidence přerušení, Osvědčení na ICV, Přehled financování studií, Hromadné vyřazování studentů ze studia, Státní zkoušky (komise státních zkoušek), Tisk výstupních dokumentů, Rozvrhy dle studijních plánů, Seznamy studentů (dvacítky), Definice sestav studentů , Tisk potvrzení o ukončení studia, Potvrzení o studiu v AJ, Rozvrhy – párování, Zahraniční pobyt a pracovní stáž, Ukončit studium, Návrh na ukončení studia, Ubytovací stipendium.

31.1.2008
Nová kapitola: Elektronické žádosti studentů, Oprávnění zasedat v komisích SZ, Osvědčení a vysvědčení pro ICV.
Aktualizace kapitol: Tisk výstupních dokumentů, Tisk imatrikulačních listů, Seznamy studentů, Zápis.

Nová kapitola: Elektronické žádosti studentů

Aktualizace kapitoly: Tisk imatrikulačních listů

Nové kapitoly: Archivace oficiálních dokumentů a tisk duplikátů.

Aktualizace kapitol: Osobní údaje studenta (Správa karet), Založení rozvrhu, Návrh na ukončení studia, Studentské karty, Tisk dokumentů, Průchod studiem, Zápisy, Evidence titulů, Rozvrhy, Evidence formy studia, Vyřazování studentů ze studia.

Nové kapitoly: Hromadný tisk dokumetnů, Osvědčení pro ICV.
Aktualizované kapitoly: Seznamy studentů,Ukončit studium, Tisk dokumentů, Kódy studia, Zakládání studií, Registrační poukázky, Zápisy, Hromadné vyřazování studentů.

Aktualizace kapitol: Hromadné vyřazování studentů, Vysvědčení o státní zkoušce, Tisk diplomů a dodatků k diplomům, Hromadný tisk potvrzení o studiu, daje o studiu -- atribut studia Typ studijního systému, Státní zkoušky,
Přihláška k SZ.
Nová kapitola: Potvrzení o studiu.

Aktualizace kapitol: Kódy přerušení (kód 23), Vysvědčení o státní zkoušce, Tisk diplomů a dodatků k diplomům, aktulizace ikon a obrázků studijní evidence.

Nové kapitoly: Státní zkoušky.


Aktualizace kapitol: Hromadné vyřazování studentů, Založení rozvrhu (historie rovrhu), Sloupce sestav,Tisk V7, Údaje o studiu - studované předměty, Údaje o studiu (Studované předměty), Přehled financování studií, Rozdělení studentů do skupin, Rozvrhy (Vložení rozvrhové akce kopií), Potvrzení o studiu, Zakládání studií, Zadávání stipendií, Tisk informačních kartiček

Nové kapitoly:Zahraniční oddělení, Předměty, skupiny a šablony předmětů státních závěrečných zkoušek, Tisk dokumentů, Přihláška ke státní zkoušce,

Aktualizace kapitoly Zápisy.

Aktualizace kapitol: Hromadné vyřazování, Zadávání stipendií
Sestavy stipendií podle období, Studijní evidence, Sestavy stipendií. Nový styl svazku.

Nová kapitola Zkušební zprávy, doplnění informací do podkapitol Ubytovací stipendia (info o účtu) a Zadání bankovního spojení.

Aktualizace kapitol a podkapitol Závěrečná práce (Vložit posudek Vkládání errat), Studijní povinnosti, Evidence přerušení studia, Požadavkové listy, Rozdělení studentů do skupin.

Drobná úprava v kapitole Zápis.

Aktualizace kapitoly Průběh studia, doplnění rejstříku.

Aktualizace v kapitole Studijní evidence, průchod studiem, evidence přerušení, uznávání a rušení předmětů, rozdělení studentů do skupin, vyřazování studentů ze studia, ukončování přerušení, tisk V7, zápisy, závěrečné práce, hodnocení úspěšnosti předmětů a změna mnoha screenshotu.

Aktualizace tisku sestavy V7, kapitoly Závěrečné práce, kapitoly Zápis.

Aktualizace kapitoly Závěrečná práce - změna stavu práce, vložení zápočtu, aplikace pro stahování souborů.

Nové kapitoly v části Stipendia, aktualizace v Kapitole Financování studií, Editace Rozvrhů, Závěrečná práce, Seznam studentů (dvacítky).

Nová kapitola Závěrečné práce, doplnění kapitoly Studijní evidence, Sestavy, aktualizace obrázků.

Doplněna nová kapitola Statistiky počtu studentů (V11) a aktualizována kapitola Vyřazování studentů.

Nové podkapitoly: zahraniční studia, sociální stipendia.

Aktualizace nebo doplnění podkapitol: financování studia, sestavy stipendií podle období, závěrečná práce a obrázek stud. evidence.
  
Attachments:MENDELU_IS_5_studijni-referentka_7.25.pdf  


The following table shows the users who have changed the document.

Originally, this document was inserted by Ing. Jitka Šedá on 14. 12. 2004 10:17.

Changed byChanged
Ing. Martin Tyllich09/11/2017 16:18
Ing. Martin Tyllich09/11/2017 16:18
Ing. Martin Tyllich04/05/2017 11:12
Ing. Martin Tyllich03/11/2016 13:17
Ing. Martin Tyllich03/11/2016 13:16
Ing. Martin Tyllich11/10/2015 12:07
Ing. Martin Tyllich11/10/2015 12:06
Ing. Martin Tyllich06/19/2015 14:18
Ing. Martin Tyllich02/05/2015 17:08
Ing. Martin Tyllich02/05/2015 17:07
Ing. Martin Tyllich08/14/2014 13:48
Ing. Martin Tyllich08/05/2014 10:38
Ing. Martin Tyllich08/05/2014 10:34
Ing. Martin Tyllich05/15/2014 12:45
Ing. Martin Tyllich05/15/2014 12:45
Ing. Martin Tyllich03/31/2014 09:26
Ing. Martin Tyllich03/31/2014 09:24
Ing. Martin Tyllich03/20/2014 15:51
Ing. Martin Tyllich03/20/2014 15:50
Ing. Martin Tyllich02/14/2014 08:16
Ing. Martin Tyllich02/14/2014 08:13
Ing. Martin Tyllich09/05/2013 14:49
Ing. Martin Tyllich09/05/2013 14:48
Ing. Martin Tyllich08/27/2013 07:51
Ing. Martin Tyllich08/27/2013 07:50
Ing. Martin Tyllich08/21/2013 10:46
Ing. Martin Tyllich08/21/2013 08:54
Ing. Martin Tyllich08/21/2013 08:54
Ing. Martin Tyllich07/03/2013 13:22
Ing. Martin Tyllich07/03/2013 13:21
Ing. Martin Tyllich05/03/2013 14:53
Ing. Martin Tyllich05/03/2013 14:52
Ing. Martin Tyllich04/26/2013 10:54
Ing. Martin Tyllich04/25/2013 18:44
Ing. Martin Tyllich04/25/2013 18:43
Ing. Martin Tyllich03/26/2013 15:44
Ing. Martin Tyllich03/26/2013 15:43
Ing. Martin Tyllich01/03/2013 09:49
Ing. Martin Tyllich01/03/2013 09:10
Ing. Martin Tyllich12/18/2012 15:04
Ing. Martin Tyllich10/04/2012 13:31
Ing. Martin Tyllich10/04/2012 13:31
Ing. Martin Tyllich09/03/2012 19:05
Ing. Martin Tyllich09/03/2012 18:59
Ing. Martin Tyllich02/14/2012 10:37
Ing. Martin Tyllich02/14/2012 10:36
Ing. Martin Tyllich11/25/2011 14:03
Ing. Martin Tyllich11/25/2011 14:02
Ing. Martin Tyllich10/14/2011 14:50
Ing. Martin Tyllich10/14/2011 14:48
Ing. Tomáš Klein05/21/2011 13:14
Ing. Tomáš Klein04/19/2011 21:20
Ing. Tomáš Klein04/19/2011 21:17
Ing. Jitka Šedá08/25/2010 10:18
Ing. Jitka Šedá08/25/2010 10:17
Ing. Jitka Šedá08/04/2010 13:51
Ing. Jitka Šedá07/16/2010 13:37
Ing. Jitka Šedá05/07/2010 14:38
Ing. Jitka Šedá05/07/2010 14:36
Ing. Jitka Šedá04/22/2010 13:33
Ing. Jitka Šedá04/16/2010 17:18
Ing. Jitka Šedá04/15/2010 17:18
Ing. Jitka Šedá04/02/2010 15:52
Ing. Jitka Šedá04/02/2010 15:48
Ing. Jitka Šedá01/29/2010 16:32
Ing. Jitka Šedá01/29/2010 16:29
Ing. Jitka Šedá12/11/2009 15:58
Ing. Jitka Šedá10/08/2009 15:06
Ing. Jitka Šedá10/08/2009 14:55
Ing. Jitka Šedá09/25/2009 15:50
Ing. Jitka Šedá09/25/2009 15:50
Ing. Jitka Šedá09/02/2009 15:07
Ing. Jitka Šedá09/02/2009 15:05
Ing. Jitka Šedá08/25/2009 14:12
Ing. Jitka Šedá08/25/2009 14:12
Ing. Jitka Šedá08/06/2009 16:46
Ing. Jitka Šedá08/06/2009 16:43
Ing. Jitka Šedá06/18/2009 10:53
Ing. Jitka Šedá06/18/2009 10:47
Ing. Jitka Šedá05/29/2009 16:54
Ing. Jitka Šedá05/29/2009 16:49
Ing. Jitka Šedá03/23/2009 17:18
Ing. Jitka Šedá03/23/2009 17:14
Ing. Jitka Šedá03/10/2009 12:58
Ing. Jitka Šedá03/10/2009 12:56
Ing. Jitka Šedá03/04/2009 15:11
Ing. Jitka Šedá03/04/2009 15:06
Ing. Jitka Šedá01/30/2009 15:58
Ing. Jitka Šedá01/30/2009 15:56
Ing. Jitka Šedá12/16/2008 08:40
Ing. Jitka Šedá09/05/2008 10:36
Ing. Jitka Šedá09/05/2008 10:33
Ing. Jitka Šedá08/19/2008 13:38
Ing. Jitka Šedá08/15/2008 16:36
Ing. Jitka Šedá07/16/2008 12:28
Ing. Jitka Šedá07/16/2008 11:36
Ing. Jitka Šedá07/16/2008 11:35
Ing. Jitka Šedá05/13/2008 19:22
Ing. Jitka Šedá05/13/2008 19:21
Ing. Jitka Šedá04/07/2008 14:33
Ing. Jitka Šedá04/07/2008 14:33
Ing. Jitka Šedá04/03/2008 10:32
Ing. Jitka Šedá04/03/2008 10:28
Ing. Jitka Šedá02/25/2008 12:27
Ing. Jitka Šedá02/25/2008 12:27
Ing. Jitka Šedá01/31/2008 17:56
Ing. Jitka Šedá01/31/2008 17:49
Ing. Jitka Šedá12/03/2007 18:46
Ing. Jitka Šedá12/03/2007 18:46
Ing. Jitka Šedá09/12/2007 10:56
Ing. Jitka Šedá09/12/2007 10:54
Ing. Jitka Šedá09/05/2007 13:34
Ing. Jitka Šedá09/05/2007 13:33
Ing. Jitka Šedá08/09/2007 13:20
Ing. Jitka Šedá08/09/2007 13:08
Ing. Jitka Šedá06/18/2007 13:43
Ing. Jitka Šedá06/18/2007 13:19
Ing. Jitka Šedá05/30/2007 13:51
Ing. Jitka Šedá05/29/2007 16:47
Ing. Jitka Šedá05/29/2007 16:47
Ing. Jitka Šedá05/14/2007 13:48
Ing. Jitka Šedá05/14/2007 13:48
Ing. Jitka Šedá01/10/2007 11:03
Ing. Jitka Šedá01/10/2007 11:02
Ing. Jitka Šedá01/02/2007 14:44
Ing. Jitka Šedá01/02/2007 14:19
Ing. Jitka Šedá01/02/2007 14:17
Ing. Jitka Šedá08/25/2006 15:43
Ing. Jitka Šedá08/25/2006 15:42
Ing. Jitka Šedá08/09/2006 16:53
Ing. Jitka Šedá08/09/2006 16:53
Ing. Jitka Šedá08/04/2006 08:50
Ing. Jitka Šedá08/04/2006 08:49
Ing. Jitka Šedá08/03/2006 16:09
Ing. Jitka Šedá08/03/2006 15:35
Ing. Jitka Šedá08/03/2006 15:35
Ing. Jitka Šedá07/21/2006 15:12
Ing. Jitka Šedá07/21/2006 15:12
Ing. Jitka Šedá07/11/2006 18:48
Ing. Jitka Šedá07/11/2006 18:48
Ing. Jitka Šedá06/19/2006 11:19
Ing. Jitka Šedá06/19/2006 11:19
Ing. Jitka Šedá05/24/2006 13:26
Ing. Jitka Šedá05/24/2006 13:18
Ing. Jitka Šedá05/24/2006 13:18
Ing. Jitka Šedá05/17/2006 12:47
Ing. Jitka Šedá05/17/2006 12:47
Ing. Jitka Šedá04/13/2006 16:12
Ing. Jitka Šedá04/13/2006 16:11
Ing. Jitka Šedá03/29/2006 11:30
Ing. Jitka Šedá03/29/2006 11:30
Ing. Jitka Šedá03/08/2006 13:00
Ing. Jitka Šedá03/08/2006 12:57
Ing. Jitka Šedá03/06/2006 15:23
Ing. Jitka Šedá03/06/2006 15:23
Ing. Jitka Šedá01/30/2006 13:59
Ing. Jitka Šedá01/30/2006 13:59
Ing. Jitka Šedá01/10/2006 08:01
Ing. Jitka Šedá01/10/2006 07:52
Ing. Jitka Šedá01/10/2006 07:51
Ing. Jitka Šedá12/15/2005 15:07
Ing. Jitka Šedá12/08/2005 16:56
Ing. Jitka Šedá12/06/2005 17:20
Ing. Jitka Šedá11/23/2005 11:51
Ing. Jitka Šedá11/15/2005 16:16
Ing. Jitka Šedá11/11/2005 15:27
Ing. Jitka Šedá11/09/2005 15:15
Ing. Jitka Šedá10/07/2005 15:13
Ing. Jitka Šedá10/07/2005 14:56
Ing. Jitka Šedá10/04/2005 15:41
Ing. Jitka Šedá09/06/2005 11:41
Ing. Jitka Šedá08/19/2005 11:45
Ing. Jitka Šedá08/15/2005 18:47
Ing. Jitka Šedá07/31/2005 16:27
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.06/17/2005 23:06
Ing. Jitka Šedá06/15/2005 16:34
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.06/06/2005 18:38
Ing. Jitka Šedá01/11/2005 10:18
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.01/09/2005 12:07
Ing. Jitka Šedá12/21/2004 16:49