Document in folder Official documentation


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:03. svazek -- Učitel
Entered by:Ing. Martin Tyllich
Document date:05. 04. 2017 11:11
  
Comments:10. 11. 2015
Aktualizace kapitoly: Závěrečné práce (Nastavení utajení, Vložení posudku - možnost obnovit editaci posudku)

18. 6. 2015
Aktualizace kapitol: Přehled vypsaných termínů, Zkušební zprávy

17. 3. 2015
Aktualizace kapitoly: Doktorská studia

3. 6. 2014
Aktualizace kapitol: Vypisování termínů zkoušek (Již vypsané termíny - automatické hodnocení pro termín)

2. 1. 2014
Nová podkapitola: Anketa (kapitola Schvalování ECTS kompetencí)
Aktualizace kapitoly: Základní údaje o předmětu (Evaluace předmětu)

23. 4. 2013
Aktualizace kapitoly: Průběžné hodnocení studentů

26. 3. 2013
Nová kapitola: Evidence studentů v kurzech

14. 12. 2012
Aktualizace kapitoly: Agenda státních zkoušek

24. 10. 2012
Aktualizace kapitoly: eLearningové osnovy

14. 2. 2012
Aktualizace kapitoly: Závěrečné práce.

14. 7. 2011
Aktualizace kapitoly: Aktuálně vedené závěrečné práce

25. 7. 2011
Aktualizace podkapitoly: Návrhy témat záverecných prací.

20. 9. 2010
Korektura textu.

11. 8. 2010
Aktualizace podkapitoly: eLearningové osnovy (seznam vytvořených osnov (moduly/aktivity)).

6. 8. 2010
Aktualizace kapitoly: Závěrečné práce (stanovení oponentů disertační práce), Testy a zkoušení.

28. 7. 2010
Aktualizace kapitoly: Vypisování termínů.

22. 7. 2010
Aktualizace kapitoly: Vypisování termínů.

25. 6. 2010
Nová kapitola: Ovládání skupin zařízení v síti, Zařazování předmětů do komise.
Aktualizace kapitoly: Zkušební zpráva.

30. 4. 2010
Aktualizace kapitoly: Schvalování ECTS kompetencí.

2. 4. 2010
Aktualizace kapitol: Diskuze, Odevzdávárny, ECTS sylabus.

5. 3. 2010
Nová kapitola: Schvalování ECTS kompetencí.
Aktualizace kapitol: Zkušební zpráva, Vypisování termínů zkoušek (vypsání nového termínu), Požadavky na předmět, Základní údaje o předmětu (ECTS kompetence), Závěrečné práce (utajení), Odevzdávárny, Rozpisy témat.

26. 11. 2009
Aktualizace kapitoly Vypisování termínů zkoušek (vypsání nového termínu, seznam přihlášených studentů, manipulace se studenty na termínu).

30. 10. 2009
Aktualizace kapitoly Automatické hodnocení (inicializace hodnocení).

14. 10. 2009
Aktualizace kapitoly eLearningové osnovy.

8. 10. 2009
Korektura textu.

30. 9. 2009
Nová kapitola: Stavy závěrečných prací
Aktualizace kapitoly: Aktuálně vedené závěrečné práce (postup odevzdání práce); úprava názvů aplikací.

6. 8. 2009
Aktualizace kapitol: Zkušební zpráva, Vypsání nového termínu.

1. 6. 2009
Nová podkapitola: Aktuálně vedené závěrečné práce - rozhodnutí o podobnosti.
Aktualizace kapitoly: Agenda státních zkoušek (garantované předměty), Návrhy témat (navrhnout téma).

30. 4. 2009
Korektura textu.
Aktualizace kapitol: eLearningové osnovy, Závěrečné práce (tisk zadání).

10. 4. 2009
Aktualizace kapitoly Téma disertační práce.

24. 3. 2009
Aktualizace kapitol: Závěrečné práce (Návrh témat), Průběžné honocení (administrativní archy), Doktorská studia.

23. 3. 2009
Aktualizace kapitoly Doktorská studia.

12. 3. 2009
Aktualizace kapitol: Rozpisy témat a odevzdávárny (import odevzdáváren, balíků témat, témat, hromadné stažení vložených prací).

24. 2. 2009
Aktualizace kapitol: Automatické hodnocení, Závěrečné práce (navrhnout téma disertační práce, nastavení utajení), Sylabus předmětu (ECTS sylabus), Zkušební zpráva (export/import výsledků), Průběžné hodnocení (export/import výsledků).

16. 1. 2009
Aktualizace kapitoly: Doktorská studia (téma disertační práce).

6. 10. 2008
Aktualizace kapitoly - eLearningové osnovy.

11. 9. 2008
Nové kapitoly - Způsoby výuky předmětu, Testy a zkoušení.
Aktualizace – Vypisování termínů (od kdy se mohou studenti přihlašovat), Agenda státních zkoušek, Studenti a kontakty, Docházka studentů, Závěrečná práce (návrhy témat, utajení), Záznamník učitel, Vypisování testů, Odevzdávárny, Sylabus předmětu (editace).

Nové kapitoly: Doktorská studia - Individuální studijní plán, Předmětové vzory, Vypisování termínů zkoušek (sdružené termíny, rezervace), Diskuze.
Aktualizace kapitol: Zkušební zpráva, Odevzdávárna, Závěrečné práce (Vložení posudku, Nabízená témata závěrečných prací, bez zadání), Evaluace předmětu.

Aktualizace kapitol: Automatické hodnocení (Výsledky hodnocení, Sylabu předmětu.

Aktualizace kapitoly: Průběžné hodnocení studentů - Zápočtový arch

Nová kapitola: Agenda státních zkoušek

Nové kapitoly: eLearningové osnovy, Automatické hodnocení.
Aktualizace kapitol: Průběžné hodnocení (zkouškový arch, zápočtový arch), Termíny zkoušek, Závěrečná práce, nové srceenshoty.

Aktualizace kapitol: Role vyučujícího předmětu (přidání tutora), Registrace a žádosti, Odevzdávárny.
Aktualizace screenshotů.

Aktualizace kapitol: Odevzdávárny - vrácení odevzdané práce,
Registrace a zápis, Závěrečné práce - nová závěrečná práce,
Průběžné hodnocení - zápočtový arch.
Aktualizace screenshotů, korektura textu.

Nové kapitoly: Návrhy témat závěrečných prací, Přidat všechny studenty na termín ve správě termínů.
Aktualizace kapitol: Přehled vypsaných termínů, Závěrečné práce.
Nový styl svazku.

Popis nových aplikací Odevzdávárny a Rozpisy témat, úprava v kapitole Závěrečné práce (posudky a evidence oponentů, utajení práce). Aktualizace doprovodných obrázků.

Aktualizace podkapitol Studenti a kontakty, Zkušební zprávy, Stanovení oponentů a vložení posudků.

Aktualizace kapitoly Závěrečné práce (vložení posudku, stanovení oponentů).

Aktualizace kapitoly Závěrečné práce (odevzdání práce) a podkapitol Zápočtový arch a Učitelé a rozvrh.

Aktualizace kapitoly Požadavkové listy, nový screenshot OA.

Vložena nová kapitola Požadavkové listy na rozvrhy, do kapitoly Závěrečné práce vloženy poznámky (posudky, historické práce).

Aktualizace kapitoly Závěrečné práce.

Novinka v kapitole Závěrečné práce - přidání oponenta textově, aktualizace v kapitole Změna vedoucího práce a Průběžné hodnocení.

Přepracování kapitoly Závěrečné práce, doplnění údajů do kapitoly Vypisování termínů zkoušek (manipulace se studenty na termínu).

Doplnění kapitoly Vypisování termínů zkoušek (Kdy mají studenti volno), úprava v kapitole Docházka studentů a úprava screenshotu v kapitole Dokumentový server.

Aktualizace kapitoly přehled vypsaných termínů, termíny zkoušek.
  
Attachments:MENDELU_IS_3_ucitel_6.81.pdf  


The following table shows the users who have changed the document.

Originally, this document was inserted by Ing. Jitka Šedá on 15. 10. 2004 12:46.

Changed byChanged
Ing. Martin Tyllich04/05/2017 11:11
Ing. Martin Tyllich03/11/2016 15:33
Ing. Martin Tyllich11/10/2015 10:15
Ing. Martin Tyllich11/10/2015 10:15
Ing. Martin Tyllich06/18/2015 12:31
Ing. Martin Tyllich06/18/2015 12:31
Ing. Martin Tyllich03/17/2015 16:21
Ing. Martin Tyllich03/17/2015 16:21
Ing. Martin Tyllich02/25/2015 08:39
Ing. Martin Tyllich06/03/2014 09:35
Ing. Martin Tyllich06/03/2014 09:35
Ing. Martin Tyllich01/02/2014 12:03
Ing. Martin Tyllich01/02/2014 11:58
Ing. Martin Tyllich04/23/2013 12:14
Ing. Martin Tyllich04/23/2013 12:13
Ing. Martin Tyllich03/26/2013 15:42
Ing. Martin Tyllich03/26/2013 15:41
Ing. Martin Tyllich12/14/2012 12:55
Ing. Martin Tyllich12/14/2012 12:54
Ing. Martin Tyllich10/24/2012 15:18
Ing. Martin Tyllich10/24/2012 15:15
Ing. Martin Tyllich02/14/2012 10:32
Ing. Martin Tyllich02/14/2012 10:32
Ing. Martin Tyllich10/14/2011 14:48
Ing. Martin Tyllich10/14/2011 14:46
Ing. Martin Tyllich07/25/2011 17:41
Ing. Martin Tyllich07/25/2011 17:41
Ing. Jitka Šedá09/20/2010 13:25
Ing. Jitka Šedá09/20/2010 13:25
Ing. Jitka Šedá08/11/2010 14:52
Ing. Jitka Šedá08/11/2010 14:50
Ing. Jitka Šedá08/06/2010 14:01
Ing. Jitka Šedá08/06/2010 14:00
Ing. Jitka Šedá07/29/2010 13:57
Ing. Jitka Šedá07/29/2010 13:56
Ing. Jitka Šedá07/22/2010 16:45
Ing. Jitka Šedá07/22/2010 16:44
Ing. Jitka Šedá07/15/2010 16:21
Ing. Jitka Šedá07/01/2010 15:23
Ing. Jitka Šedá06/25/2010 16:13
Ing. Jitka Šedá06/25/2010 15:59
Ing. Jitka Šedá04/30/2010 15:16
Ing. Jitka Šedá04/30/2010 15:13
Ing. Jitka Šedá04/16/2010 17:07
Ing. Jitka Šedá04/06/2010 11:17
Ing. Jitka Šedá04/02/2010 16:58
Ing. Jitka Šedá04/02/2010 16:57
Ing. Jitka Šedá03/05/2010 16:17
Ing. Jitka Šedá03/05/2010 12:59
Ing. Jitka Šedá03/05/2010 12:26
Ing. Jitka Šedá11/26/2009 11:21
Ing. Jitka Šedá11/26/2009 11:19
Ing. Jitka Šedá11/11/2009 11:30
Ing. Jitka Šedá10/30/2009 16:19
Ing. Jitka Šedá10/30/2009 16:19
Ing. Jitka Šedá10/14/2009 11:25
Ing. Jitka Šedá10/14/2009 11:23
Ing. Jitka Šedá10/08/2009 13:22
Ing. Jitka Šedá10/08/2009 13:22
Ing. Jitka Šedá09/30/2009 15:39
Ing. Jitka Šedá09/30/2009 15:36
Ing. Jitka Šedá08/06/2009 10:09
Ing. Jitka Šedá08/06/2009 10:08
Ing. Jitka Šedá06/02/2009 10:29
Ing. Jitka Šedá06/02/2009 10:29
Ing. Jitka Šedá06/02/2009 09:45
Ing. Jitka Šedá06/02/2009 09:45
Ing. Jitka Šedá04/30/2009 16:31
Ing. Jitka Šedá04/30/2009 16:23
Ing. Jitka Šedá04/10/2009 14:04
Ing. Jitka Šedá04/10/2009 14:03
Ing. Jitka Šedá03/24/2009 13:30
Ing. Jitka Šedá03/24/2009 13:24
Ing. Jitka Šedá03/23/2009 17:18
Ing. Jitka Šedá03/23/2009 15:25
Ing. Jitka Šedá03/19/2009 17:33
Ing. Jitka Šedá03/19/2009 11:00
Ing. Jitka Šedá03/12/2009 16:42
Ing. Jitka Šedá03/12/2009 16:39
Ing. Jitka Šedá02/24/2009 16:50
Ing. Jitka Šedá02/24/2009 16:41
Ing. Jitka Šedá01/16/2009 13:35
Ing. Jitka Šedá01/16/2009 13:33
Ing. Jitka Šedá01/13/2009 16:46
Ing. Jitka Šedá10/06/2008 13:35
Ing. Jitka Šedá10/06/2008 13:26
Ing. Jitka Šedá09/11/2008 16:24
Ing. Jitka Šedá09/11/2008 16:23
Ing. Jitka Šedá12/03/2007 18:19
Ing. Jitka Šedá12/03/2007 18:18
Ing. Jitka Šedá06/25/2007 12:03
Ing. Jitka Šedá06/25/2007 12:03
Ing. Jitka Šedá06/18/2007 16:18
Ing. Jitka Šedá06/18/2007 16:16
Ing. Jitka Šedá06/15/2007 13:47
Ing. Jitka Šedá06/15/2007 13:46
Ing. Jitka Šedá06/13/2007 16:55
Ing. Jitka Šedá06/13/2007 16:55
Ing. Jitka Šedá03/29/2007 15:12
Ing. Jitka Šedá03/29/2007 15:10
Ing. Jitka Šedá02/01/2007 17:16
Ing. Jitka Šedá02/01/2007 17:16
Ing. Jitka Šedá01/05/2007 12:24
Ing. Jitka Šedá01/05/2007 12:24
Ing. Jitka Šedá11/01/2006 15:56
Ing. Jitka Šedá11/01/2006 13:30
Ing. Jitka Šedá11/01/2006 13:29
Ing. Jitka Šedá10/10/2006 12:29
Ing. Jitka Šedá10/10/2006 12:27
Ing. Jitka Šedá09/04/2006 15:26
Ing. Jitka Šedá09/04/2006 15:26
Ing. Jitka Šedá08/07/2006 15:41
Ing. Jitka Šedá08/07/2006 15:39
Ing. Jitka Šedá06/29/2006 13:17
Ing. Jitka Šedá06/29/2006 13:17
Ing. Jitka Šedá06/16/2006 16:20
Ing. Jitka Šedá06/16/2006 16:16
Ing. Jitka Šedá06/14/2006 14:24
Ing. Jitka Šedá06/14/2006 14:24
Ing. Jitka Šedá05/25/2006 15:22
Ing. Jitka Šedá05/25/2006 15:22
Ing. Jitka Šedá05/17/2006 14:05
Ing. Jitka Šedá05/11/2006 17:41
Ing. Jitka Šedá05/11/2006 17:40
Ing. Jitka Šedá04/10/2006 16:08
Ing. Jitka Šedá04/10/2006 16:08
Ing. Jitka Šedá03/29/2006 14:47
Ing. Jitka Šedá03/29/2006 14:47
Ing. Jitka Šedá03/22/2006 15:02
Ing. Jitka Šedá03/22/2006 15:02
Ing. Jitka Šedá03/13/2006 18:05
Ing. Jitka Šedá03/13/2006 18:04
Ing. Jitka Šedá03/13/2006 18:02
Ing. Jitka Šedá02/06/2006 16:23
Ing. Jitka Šedá02/06/2006 16:21
Ing. Jitka Šedá01/09/2006 15:28
Ing. Jitka Šedá01/09/2006 15:27
Ing. Jitka Šedá11/14/2005 17:55
Ing. Jitka Šedá11/01/2005 12:17
Ing. Jitka Šedá10/19/2005 17:20
Ing. Jitka Šedá10/10/2005 13:00
Ing. Jitka Šedá09/29/2005 13:00
Ing. Jitka Šedá08/03/2005 13:15
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.06/17/2005 22:53
Ing. Jitka Šedá05/08/2005 17:58
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.01/09/2005 12:07
Ing. Jitka Šedá11/15/2004 14:49