Document in folder News


Document tree
   
Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:
Nařízení děkana č. 5/2019 - Děkanské volno 3. října 2019
Entered by:Bc. Dominika Králiková
Document date:
30. 09. 2019 10:42
 
 
Comments:od 14:00 hodin v souvislosti s konáním slavnostního jednání Vědecké rady Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně u příležitosti 60. výročí založení fakulty
 
 
Attachments:
narizeni_5_2019_dekanske_volno-VR.pdf