Document in folder News


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:Emil Open 2017
Entered by:Josef Valášek
Document date:02. 02. 2017 16:21
  
Comments:Nadační fond Emil pořádá Evropské hry handicapované mládeže, které jsou mezinárodním sportovním a společenským setkáním mladých lidí se zdravotním postižením.

Očekávaným počtem účastníků, mezinárodním pojetím, rozsahem sportovních aktivit doprovodného a kulturního programu se jedná o ojedinělou akci evropského formátu.
  
Attachments:Plakat_Emil_Open_ANG.jpg  Plakat_Emil_Open_CZ.jpg  Popis_Emil_Open_2017.pdf