Document in folder Akreditace navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:4. Zprávy o vnitřním hodnocení kvality
Entered by:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Document date:29. 11. 2019 09:03
  
Comments:
  
Attachments:VHK_EM.zip