Document in folder Akreditace bakalářského studijního programu Otevřená informatika


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:4. Příklady smluv k zajištění odborné praxe
Entered by:prof. Ing. Radim Farana, FEng., CSc.
Document date:30. 11. 2019 09:43
  
Comments:
  
Attachments:praxe.zip