Document in folder Předpisy týkající se ZP


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:Směrnice rektora č.2/2015 o postupu při odhalování plagiátů vysokoškolských kvalifikačních prací, čj. 19241/2015-921
Entered by:Ing. David Juřička, Ph.D.
Document date:19. 11. 2015 10:57
  
Comments:
  
Attachments:Smernice_R_2_2015_plagiaty.pdf