Document in folder Termíny státních doktorských zkoušek a obhajoby dizertačních prací


Document tree   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:Oznámení o konání obhajoby disertační práce - Ing. Ondřej Ottomanský
Entered by:Ivana Josefíková
Document date:27. 09. 2018 14:42
  
Comments:
  
Attachments:ing._Ottomansky.pdf