Document in folder 2016


   Display documents   Display subfolders   


Use this application to read documents.

Name:
Zápis do kurzů síťových akademií Ústavu informatiky na ZS 2016
Entered by:
Document date:
07. 09. 2016 11:10
 
 
Comments:
Juniper akademie – Základy platformy Juniper a routing (IJOS & JRE)
Juniper akademie – Firewall na platformě Juniper (JSEC & JUTM)
Cisco akademie – NDG Linux Essentials I/II
 
 
Attachments:
Zapis_do_kurzu_sitovych_akademii_Ustavu_informatiky.pdf